GUP

Македонија

Развојот на помалите општини условен од донесувањето ГУП, обемната процедура го отежнува нивното донесување

А1он
Процесот на изработка на урбанистички планови во помалите општини, особено во оние чии атари зафаќаат и делови на заштитени подрачја, локалитети со природни реткости што
Видео Македонија

ВИДЕО: Сто нови згради и 20.000 нови станари во Расадник, Кисела Вода

Мери Јордановска
Градежна инвазија во Кисела Вода – ќе се изградат 100 нови згради и ќе се населат речиси 20 илјади станари доколку се усвои новиот Детален