unija na mladi sili

Македонија

(ВИДЕО) Кржалоски: СДСМ си поигра со достоинството и животот на студентите

Претседателот на Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ, Лука Кржаловски, изјави дека на страна 125 од програмата на СДСМ на предвремените парламентарни избори во 2016