„Скопје 2014“ мора да се отстрани од Мал ринг, смета работната група формирана за последиците од проектот

Од:

Обележување на сите споменици, ознаки дека треба да се дислоцираат незаконските, посебно Споменикот Мајка Тереза и Порта Македонија, плоштад на местото на Шпанските скали, означување и дислоцирање на галиите во Вардар, враќање на оригиналните фасади и поништување на сите мали градежни парцели кои се веќе продадени, бара работната група формирана за справување со последиците од проектот „Скопје 2014“. Работната група испратила допис до градоначалникот на Општина Центар Саша Богдановиќ со пополнет прашалник на јавната анкета за предлог – планот „Мал ринг“.

Работната група укажува дека во сите случаи без исклучок се работи за тешко прекршување на сите позитивни закони што ја уредуваат материјата на подигање на споменици, законите за буџет и јавни набавки, како и законите за просторно и урбанистичко планирање и градење.

Брањата на работната група се поделени во осум точки.

  1. Сите споменици што се изградени во планскиот опфат во периодот 2007 – 2016 (а не само оние за коишто е направен елаборат од страна на РГ), како и оние што се во градба, треба да се регистрирани како постојни градби и да бидат во планот нацртани со геодетска линија како дел од постојната состојба и геодетската подлога.
За Порта Македонија спротивно на устав и закон е формирана градежна парцела на сметка и во земјиште за општа употреба
  1. Предметните незаконски споменици треба да бидат нумерирани и обележани како постојни споменици во графичкиот дел од планот, додека во текстуалниот дел од планот, во Општите одредби за спроведување, треба да стојат со број и опис, по кој треба да се формулира општата планска одредба дека со планот се предвидува нивно дислоцирање и доведување на јавните површини во првобитна состојба.
Работната група бара Споменикот Мајка Тереза да се стави во планот како постојна состојба
  1. Забелешките од точките 1 и 2 особено се однесуваат на Споменикот на Мајка Тереза и Порта Македонија, кои на најбрутален начин се ставени сред сообраќаен коридор, за коишто спротивно на устав и закон се формирани градежни парцели на сметка и во земјиште за општа употреба, јавна патна површина – градска улица и јавен простор: овие споменици не смеат да бидат со формирана градежна парцела и услови за градење во предлог планот, туку само со геодетска линија, како постојна состојба.
На местото на Шпанските скали не треба да има ништо друго освен јавна плоштадска површина, смета работната група
  1. Под истиот третман мораат да бидат и т.н. Шпански скали, со геодетска линија што ја опцртува катастарската парцела на незаконски отуѓената и приватизирана јавна површина: таму во планот не треба да има ништо друго освен јавна плоштадска површина.

 

  1. За случаите од точките 3 и 4 од овие забелешки, уредувањето на планските одредби со кои во планот се предвидува враќање на статусот на јавната улична површина и нејзино доведување во првобитна состојба, треба да се помести во текстуалниот дел од планот и во Општите и во Посебните одредби за спроведување на планот.
Галиите драматично ја нарушуваат јавната безбедност и ги зголемуваат ризиците од поплавување
  1. Таканаречените Галии во коритото на реката Вардар треба да бидат обележани (со нумерација и опис во легендата) и за нив во Општите одредби за спроведување на планот треба да се одредат плански одредби за нивно отстранување, поради незаконското градење (без хидротехничка студија што ја докажува нивната безбедност) и поради фактот што драматично ја нарушуваат јавната безбедност и ги зголемуваат ризиците од поплавување и разурнување во центарот на градот. Во Општите одредби за спроведување на планот треба да се уредат мерки за ревизија на сите други објекти во коритото на Вардар, незаконски изградени во предметниот период на реализација на „Скопје 2014“ и отстранување на оние што ги зголемуваат ризиците од плавење како и другите што и пречат на основната функција на коритото или на друг начин се спротивни на законот.
Во новиот план мора да има мерки за враќање на оригиналните фасади на згради што имаат големо значење

 

  1. Во Општите одредби за спорведување на планот треба да има дел што ќе одреди мерки за враќање на оригиналните фасади на згради што имаат големо значење како културно наследство и високи архитектонски квалитети, како што се зградите на бивша НАМА, ЕВН, МЕПСО и други (при што во графичкиот дел од планот градежната линија на објектот на ЕВН треба да се совпаѓа со линијата на оригиналниот објект – а не со линијата на незаконската фасада, исто како што за објектот на бивша НАМА шрафурата за намена на објектот треба да биде само на површината на оригиналната основа, а не и врз незаконски исфрлениот трем).
  2. Во планот треба да се поништат сите мали градежни парцели што се фомирани на земјиште за употреба и потоа отуѓени, а земјиштето повторно да добие статус на земјиште за општа употреба, додека овие и слични намени треба да се решаваат со урбана опрема или монтажни објекти со краткотраен закуп на земјиште за општа употреба (трафики и други мали услужни и трговски објекти).

„ Со овие забелешки се утврдува политиката на враќање на законот во центарот на Скопје, враќање на правата на граѓаните на јавен простор и визија за градски и граѓански центар ослебоден од товарот на фашистоидни и други радикални, националистички и налудничави злоупотреби што го претворија центарот на Скопје во европска престолнина на кичот и политичката злоупотреба. Планерите и особено органите на Општина Центар треба да знаат со сигурност дека ниту еден процес или негово непостоење, за ниту еден случај од планскиот опфат, што се однесува на сопственоста на објектите и земјиштето или пак на правниот статус или се во судска постапка од кој било вид, не се релевантни, не се однесуваат и не треба да влијаат на планерските одлуки за расчистување на криминалното наследство од „Скопје 2014“ што ја детерминираат иднината на центарот и на престолнината“, стои во дописот од работната група.

Работната група за справување со последиците од проектот „Скопје 2014“ беше формирана пред точно три години, во јули 2017 година. Мирослав Грчев е координатор на групата, а Никола Наумоски, Донка Барџиева – Трајсковска и Златко Теодосиевска се членови. На градоначалникот Богдановиќ, заедно со дописот и пополнетиот прашалник му ги испратиле и сите елаборати изготвени за одделни делови од проектот, а кои што веќе се доставени и до министрите за култура и Владата.

Би можело да ве интересира

Шилегов почна со уривање на првата галија во Вардар, ВМРО-ДПМНЕ го обвинува за предизборен маркетинг

Мери Јордановска

Османи во Ватикан по повод одбележување пет години канонизација на Мајка Тереза

А1он

Почнува културната манифестација „Светлото на Гонџе“

Ана Ололовска

ВИДЕО: Стефан Немања против Александар Велики – ќе го следи ли Белград примерот на Скопје 2014?

Жарко Настоски

Полицијата две години не ја најде опашката на бикот, Музејот на современа уметност ќе прави нова

Наместо Антикорупциската комисија, во новите простории на барокната зграда се всели вицепремиерот Артан Груби

Мери Јордановска