Отворена нова веб-страница за достапност на Националните црвени листи

Од:

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) ја отвори новата веб-страница за Национални црвени листи, достапна на „http://redlist.moepp.gov.mk/pocetna/“.

Националните црвените листи, како што соопштува МЖСПП, се изработени во рамките на GEF/UNEP проектот „Постигнување заштита на биодиверзитетот преку креирање и ефективно управување со заштитените подрачја и одржување на биодиверзитетот во планирањето на користењето на земјиштето”, каде се идентификувани и систематизирани 46 видови од Херпетофауна, водоземци и влекачи, а извршена е проценка на 14 растителни видови, кои имаат меѓународен и национален статус на заштита.

-Изработката на Црвените листи е една од најзначајните активности на МЖСПП во подрачјето на заштитата на природата во делот на зголемувањето на ефикасноста на заштитата и управувањето со компонентите на биодиверзитетот на национално ниво што воедно претставува и законска обврска, и е една од приоритетните акции од Националната стратегија за заштита на природа 2017-2028, и Националната стратегија за биодиверзитет 2017-2023, информира МЖСПП.

Изготвените Национални Црвени листи, како што се наведува во соопштение, ќе имаат апликативна функција во секојдневната работа на МЖСПП, за спроведувањето на управните постапки за заштита, зачувување и одржливо управување со биодиверзитетот.

Активноста е спроведена во соработка со Регионалната канцеларија за Источна Европа и Централна Азија на Меѓународната унија за зачувување на природата (IUCN ECARO).

Би можело да ве интересира

Алармантно загаден воздухот во три града, Министерството не прогласува вонредни мерки поради прогноза за ветер и дожд

Жарко Настоски

Нацрт-одлуката за прогласување на дел од Водно за заштитен предел достапна за увид и коментари

Ана Ололовска

ВИДЕО: Милијарди заштитни маски ги загадија океаните, ќе бидат таму и по 450 години

Жарко Настоски

Предлог за одземање на Б интегрирана дозвола на погон за горење гуми и пластика во Штип

Ана Ололовска

Инспекторите открија низа пропусти во работењето на погони во Стакларница

Ана Ололовска

Почеток на кампања за животна средина „Разбистри сé“

Ана Ололовска