Отворена нова веб-страница за достапност на Националните црвени листи

Од:

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) ја отвори новата веб-страница за Национални црвени листи, достапна на „http://redlist.moepp.gov.mk/pocetna/“.

Националните црвените листи, како што соопштува МЖСПП, се изработени во рамките на GEF/UNEP проектот „Постигнување заштита на биодиверзитетот преку креирање и ефективно управување со заштитените подрачја и одржување на биодиверзитетот во планирањето на користењето на земјиштето”, каде се идентификувани и систематизирани 46 видови од Херпетофауна, водоземци и влекачи, а извршена е проценка на 14 растителни видови, кои имаат меѓународен и национален статус на заштита.

-Изработката на Црвените листи е една од најзначајните активности на МЖСПП во подрачјето на заштитата на природата во делот на зголемувањето на ефикасноста на заштитата и управувањето со компонентите на биодиверзитетот на национално ниво што воедно претставува и законска обврска, и е една од приоритетните акции од Националната стратегија за заштита на природа 2017-2028, и Националната стратегија за биодиверзитет 2017-2023, информира МЖСПП.

Изготвените Национални Црвени листи, како што се наведува во соопштение, ќе имаат апликативна функција во секојдневната работа на МЖСПП, за спроведувањето на управните постапки за заштита, зачувување и одржливо управување со биодиверзитетот.

Активноста е спроведена во соработка со Регионалната канцеларија за Источна Европа и Централна Азија на Меѓународната унија за зачувување на природата (IUCN ECARO).

Би можело да ве интересира

Компанијата Млечна Индустрија ги отфрла обвинувањата за наводно труење на риби во река Брегалница во Делчево

Ана Ололовска

Активности за подобро управување со природните ресурси, се изработуваат нацрт планови за Шар Планина и Охридското Езеро

Ана Ололовска

Нула отпад со истражувачки екопредизвик за заштита на животната средина

Ана Ололовска

Планинари од Куманово реагираат дека се сече шума кај водопадот во Длабочица

А1он

Министерство за животна средина: Изработена е студија за валоризација на заштитеното подрачје парк-шума „Водно“

Ана Ололовска

ДОМ: 5 јуни – Меѓународен ден на животната средина

Ана Ололовска