КолумниПрофесоре Климовски, што баравте кај Ивона? Зарем му прилега на Вашето ниво озборувачки разговор?

Професоре Климовски, што баравте кај Ивона? Зарем му прилега на Вашето ниво озборувачки разговор?

Така „случајно“, Климовски вчера даде свое експертско толкување базирано, пред се`, врз психијатриско вештачење за нечиј интелектуален капацитет, за потоа…

Заеднички Град

Заеднички Град

Иако урбаната социологија е се уште некохерентна, Скопје, Uskup, Shkupi, Скопље останува да биде потенцијален простор за соживот. Тој е…