Импресум

Контакт мејл:
a1onmkd@gmail.com

Телефон во редакција 077 717 652 / 077 707 191

Раководител на проектот:
Предраг Петровиќ
ppetrovic803@gmail.com

Новинари:

Александар Тодески
Виктор Јованов

Веб Едитори:
Ана Ололовска
Наум Локоски

Техничка поддршка:
Влатко Желчески