Импресум

Контакт мејл:
a1onmkd@gmail.com

Телефон во редакција 077 717 652 / 077 707 191

Раководител на проектот:
Предраг Петровиќ
ppetrovic803@gmail.com

Новинари:

Александра Бубевска
Елена Георгиевска
Тамара Цаневска
Александар Тодески
Виктор Јованов

Веб Едитори:
Ана Ололовска
Емир Латифовиќ

Техничка поддршка:
Влатко Желчески