Контакт

Импресум

КОНТАКТ МЕЈЛ:

a1onmkd@gmail.com

ГЛАВЕН УРЕДНИК

Предраг Петровиќ – Мобилен 070-247-570

Телефон во редакција 02/6147-027