Во новиот закон што го предлага Правда, помилување може да има само доколку е донесена правосилна судска пресуда

Од:

Со новиот Закон за помилување кој е предложен од Министерството за правда, а беше разгледан и утврден на седница на Влада, претседателот на државата може да даде помилување само за казна, а не и за кривично гонење на определени лица.

При изготвувањето на законот беа разгледани повеќе компаративни искуства како што се решенијата содржани во правните системи во државите членки на Европската унија и од оние држави со кои имаме слични правни системи информираат од Министерството за правда.

– Причините за донесување на Законот за помилување, произлегуваат од недостатоците и правните празнини во постојниот закон кои беа лоцирани во неговата практична примена, како и од потребата за попрецизно нормирање на одредени прашања регулирани со Предлогот. Она што е важно е што во него има прецизни рокови и докрај се прецизаат ингеренциите на сите засегнати страни кои учествуваат во процесот. Меѓу другото, се врши и терминолошко усогласување на одделни називи и поими. Односно, со овој Предлог на закон за помилување се уредуваат поимот и видовите на помилување, дејството на помилувањето, лицата овластени за поднесување молба за помилување, како и постапката и актите на надлежните органи во врска со помилувањето. Исто така се разработува постапката за помилување, при што клучни се и одредбите за одговорност на лицата кои постапуваат по предметите, како и на нивните претпоставени, се вели во соопштението од Правда.

Би можело да ве интересира

Усвоена Развојната секторска стратегија за правосудството 2024 – 2028 година

А1он

Палевски може да се жали на секоја фаза од постапката и само тој има право да побара побрза екстрадиција

Рекламирањето на партиите за избори да не биде веќе на товар на државата предлага работната група за измени на Изборниот законик

Министерството за правда го испрати барањето за екстрадиција на Љупчо Палевски

Катерина Ѓуровски

Утврден е текстот на Предлог закон за помилување

Правда бара Турција да го држи Палевски во притвор, почна постапката за екстрадиција

Катерина Ѓуровски