МЖСПП: Ќе се изработува стратегија за идентификација на локација контаминирана со жива и ќе се тестира во ОХИС

Од:

Министерството за животна средина и просторно планирање, преку Канцеларијата за POPs, пристапува кон изработка на национален имплементационен план за редукција и елиминација на жива, пред се на една пилот локација во историскиот ОХИС, а потоа и на ниво држава – истакна министерот Нуредини во обраќањето на воведниот настан од проектот за „Зајакнување на националните капацитети за имплементација на Минамата конвенцијата за жива со фокус на изработка на стратегија за идентификација на локација контаминирана со жива“.

„Минатата конвенцијата за жива ја потпишавме во јули 2014 година, а во 2020 година со Законот за ратификација ја ратификувавме и со тоа станавме полноправна членка на овој меѓународен договор. Целта на Конвенцијата е да придонесе кон минимизирање на штетните ефекти на живата врз животната средина и здравјето на луѓето, како во национални и регионални, така и во глобални рамки.

Имајќи го предвид мултисекторскиот аспект на примената и присуството на живата во сите сфери на човековото живеење (индустрија, здравство, економија, финансии, земјоделство, наука, невладин сектор), соработката помеѓу сите релевантни чинители во земјата е клучна и треба да придонесе кон успешно реализирање на предвидените активности на проектот. Таквата соработка ќе обезбеди квалитетна база на податоци како појдовна основа за дефинирање на конкретни акции што ќе бидат преточени во национален имплементационен план за редукција и елиминација на жива во земјата. Живата е исклучително опасна по здравјето на луѓето и животните и бара разработен стратешки пристап за идентификација на контаминиран терен“, велат од МЖСПП.

Изработката на Стратегија за идентификација на локација контаминирана со жива и нејзина практична примена на избрана пилот локација во поранешниот гигант Охис е фифнансиски поддржана од Фондот на специфичната меѓународна програма на Минамата конвенцијата во рамките на Програмата за животна средина на Обединетите Нации (УНЕП).

Министерството за животна средина и просторно планирање активно работи на спроведување на повеќе глобални договори поврзани со управувањето со хемикалии во текот на целиот нивен животен циклус. Северна Македонија е потписички на повеќе мегународни договори со кои се уредува и олеснува безбедното справување со опасните хемикалии, прекуграничното пренесување на опасен отпад и негово складирање, како што се Монтреалскиот протокол, Стокхолмската, Ротердамската и Базелската конвенција и низа други не помалку важни меѓународни иницијативи, додаваат од МЖСПП.

Би можело да ве интересира

Едукативна кампања на Центарот за одржлив развој „Алка“ за зачувување на животната средина

Орце Костов

Државата е еден од најголемите загадувачи: Над 700 институции користат греење со кое го трујат воздухот, најголем дел се во училишта и градинки

Орце Костов

Шукова: Граѓаните да користат суво дрво, 45 отсто од загадувањето доаѓа од домаќинствата

Орце Костов

Чебрен пропадна: Грчката компанија не можела да подигне кредит од банка за да гради

Орце Костов

Воздухот енормно загаден, а пратениците одбиваат амандмани за Буџетот со кои ќе се намали аерозагадувањето

Орце Костов

Трошоците за заштита на животната средина лани изнесувале 7 840 633 000 денари