Државата со швајцарски пари ќе згрижува повредени и запленети диви животни

Од:

Министерството за животна средина и просторно планирање започна со реализација на активност за „Изработка на студија за изводливост за воспоставување на центар за згрижување на повредени и запленети диви животни во Република Северна Македонија“ активност која се спроведува во рамки на Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија – фаза 2 (ПЗП), проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC), координиран од „Фармахем” од Скопје.

Во текот на изминатите години во повеќе наврати на подрачјето на државата евидентирани се случаи на повредени диви животни. Честопати причина за вакви случувања се прекинатите биокоридори за миграција на дивите животни со развојот на патната инфраструктура, изградба на енергетски и хидроенергетски објекти, рударски активности, пожари, поплави, но и незаконско ловење и фаќање на животните со замки. МЖСПП, како надлежно државно тело за спроведување на Конвенцијата за меѓународна трговија со загрозени диви растителни и животински видови (CITES), има регистрирано случаи на нелегална меѓународна трговија и промет со диви видови, нивни делови и деривати на територија на нашата земја, каде запленетите диви животни мора да се одземат и соодветно да се згрижат.

Оттука се наметна потребата од воспоставување Центар за згрижување на повредени и запленети диви животни во Република Северна Македонија по примерот на Европските држави. Имплементатор на активноста е приватна компанија ДЕКОНС ЕМА која има ангажирано национални и меѓународни експерти.

Би можело да ве интересира

Властите се договорија дека треба да почнат да го спасуваат Преспанското Езеро

Жарко Настоски

Властите и невладините организации разговараа за прогласувањето на Шар Планина за национален парк

Жарко Настоски

Отворена нова веб-страница за достапност на Националните црвени листи

Ана Ололовска

МЖСПП: Координирани и засилени активности за справување со отпадот

Ана Ололовска

Се намалува прагот на алармирање за загадениот воздух

Ана Ололовска

МЖСПП ќе ја продолжи акцијата „Едно капаче, една надеж“

Наум Локоски