ДИЖС: Во „Дрисла“ се горел опасен отпад иако нема соодветна инсталација

Од:

В.д. директорот на Инспекторатот за животна средина Сретен Стојковски денеска информира дека откако е дојден на функција, издадени се решенија за забрана на прием и третман на 26 видови на опасен отпад во ЈП „Дрисла“, поради непоседување на соодветни инсталации.

– Во овој период се изречени решенија на ЈП за депонирање на комунален отпад „Дрисла“ за забрана да врши прием и третман на 26 шифри, односно видови на опасен отпад, меѓу кои отпад од пестициди, киселини, опасен отпад што содржи жива, од А-интегрираната дозвола издадена на 19.02.2021 година, поради непоседување на инсталација за третман или преработка на посочениот отпад, наведе Стојковски.

Тој додаде дека од правниот субјект ЈП „Дрисла“ е побарано да постапи согласно член 116 од Законот за животна средина и да поднесе барање до надлежен орган, Управата за животна средина при МЖСПП, за измена на интегрираната еколошка дозвола и да ги раскине сите склучени договори за прием и третман на тие видови на опасен отпад.

– Симптоматично е како претходната директорка пет месеци од издавањето на дозволата не реагирала пред да биде разрешена, иако учествувала во инспекцискиот увид и знаела дека „Дрисла“ нема инсталации за третман и преработка на опасен отпад, рече в.д. директорот на ДИЖС.

Тој образложи дека на „Дрисла“ и е издадено решение со кое се задолжува во предвидениот рок да поднесе барање до Управата за животна средина да ја измени А-интегрираната дозвола и во тој период да ги раскине сите договори и да не смее да прима опасен отпад од наведените видови на отпад.

– Бидејќи „Дрисла“ нема инсталација за третман не ми е јасно како е издадена дозволата, зошто е издадена и зошто е направен инспекциски увид и е констатирано дека нема забелешки во однос на инсталацијата. Пет месеци пред моето доаѓање, ЈП „Дрисла“ функционирало со таа дозвола и не е постапувано согласно законот, било потребно директорката да ја одземе дозволата, нагласи Стојковски.

Тој додаде дека „Дрисла“ не е парично казнета и дека и е даден да се усогласи. Дозволата, како што додаде, е издадена на 19 февруари 2021 година, а барање е поднесено во ноември 2020.

– Ние со решение им забранивме на „Дрисла“ да примаат таков отпади им дадовме рок да си достават барање до МЖСПП. Исто така, и Министерството е известено со информација за нашето решение, така што „Дрисла“ веќе не може да прима таков опасен отпад. Рокот е 90 дена. Во моментов „Дрисла“ има А-интегрирана еколошка дозвола каде во еден од прилозите, прилог 3, има 36 шифри на опсен отпад коишто се наведени во дозволата, а никаде во дозволата нема објаснување за екологијата, инсталации и начин на преработка и складирање на таквиот отпад што е симптоматично и не знам како е издадена таква дозвола за таков вид на отпад, истакна Стојковски.

Директорот наведе дека работат на тоа да дојдат до конкретни сознанија што од опасен отпад е фрлано во „Дрисла“.

– Во дописот до МЖСПП побаравме да се направи генерална еколошка ревизија со којашто ќе се направи увид во комплетната состојба со „Дрисла“. Бидејќи при пренос на сопственоста од Јавно приватно партнерство во ЈП било потребно да се направи генерална еколошка ревизија тоа не е направено, пред издавањето на дозволата, посочи Стојковски.

Тој информираше дека „Дрисла“ собира комунален, медицински и има можност за собирање на градежен шут загаден со азбест.

Според Стојковски, изминативе два месеци, откако е на функцијата, се направени вкупно 327 надзори, од кои 164 редовни, 73 контролни и 90 вонредни надзори. При тоа се издадени 42 решенија и се изречени четири прекршочни санкции и три платни налози.

– За разлика од тоа, во периодот август-септември 2020, направени се вкупно 263 надзори, 168 редовни, 61 контролен и 34 вонредни надзори. Од овие податоци можеме да дојдеме до заклучок дека бројот на вонредни надзори е зголемен за 200 отсто во однос на 2020 година, рече Стојковски.

Тој додаде дека за непостапување по решение на државниот инспектор за животна средина од Охрид за запалена нестандардна депонија, во два наврати се изречени две прекршочни санкции и два платни налози на правниот субјект ЈП „Охридски комуналец“ и одговорното лице во претпријатието, за прекршоци од прва категорија каде се предвидуваат казни од 2000 до 3000 евра за правното лице и 400 евра во денарска противвредност за одговорното лице и прекршок од втора категорија, каде е предвидена казна од 6000 евра за правното и 800 евра за одговорното лице.

– За непријавен еколошки инцидент во рудникот Булмак во Пробиштип по решение на државниот инспектор за животна средина од Пробиштип издадено е решение за расчистување на локацијата и барање за спогодување до Комисијата за спогодување при МЖСПП за прекршок од трета категорија, каде е предвидена глоба од 100.000 евра, посочи директорот на ДИЖС.

Тој нагласи дека во истиот период имале и голем број на пријави за запалени нестандардни депонии во цела држава, пријави за ископ на песок за регулација на речни корита, контрола на рибници во Вруток и други пријави коишто не се во нивна надлежност и тие биле препратени до овластените општински инспектори и други органи за постапување по нив.

– Еден од општинските инспектори, Андријана Забеговска Георгиевска конечно се охрабри и реагираше и изрече прекршочна санкција со платен налог од прва категорија за правното лице ЈКП „Пролетер“ – Ресен, посочи Стојковски.

Би можело да ве интересира

Едукативна кампања на Центарот за одржлив развој „Алка“ за зачувување на животната средина

Орце Костов

Државата е еден од најголемите загадувачи: Над 700 институции користат греење со кое го трујат воздухот, најголем дел се во училишта и градинки

Орце Костов

Шукова: Граѓаните да користат суво дрво, 45 отсто од загадувањето доаѓа од домаќинствата

Орце Костов

Чебрен пропадна: Грчката компанија не можела да подигне кредит од банка за да гради

Орце Костов

Воздухот енормно загаден, а пратениците одбиваат амандмани за Буџетот со кои ќе се намали аерозагадувањето

Орце Костов

„Дрисла“ се соочува со казна од 120.000 евра и шест илјади евра за управителот, за загадување на Маркова река