sudir na interes

Македонија

Струга под лупа на антикорупциската – политички пресуди и незаконско работење на Мерко

Антикорупциската комисија ќе ја преиспитува работата на струшкиот суд поради тоа што наводно биле носени притисок кои се косат една со друга, а постојат и