sopstvenistvo na mediumi

Македонија

Портали со фантомски новинари во земјата на лажните вести

Мери Јордановска
Дали и на кој медиум, особено во делот на интернет-просторот, може да му се верува, е прашање со коешто одамна имаат дилема граѓаните, а во последно