socijalni sluzbi

Македонија

Две малолетни сестри питаат боси по велешките улици за да однесат млеко за бебето Метин, неискапено со месеци

Габриела Димковиќ-Мишевска
Медина и Елмедина, две девојчиња од Велес на 8 и 9 години, се две од 14-те малолетни деца на Меџудие Мустафа, кои буквално боси, во