koncesija

Истражувања Македонија

Охридски дубари: Жалба за концесијата на Охридско Езеро одбиена како неплатена, иако има докази дека е платена