Општините и училиштата ги издаваат салите и терените нетранспаренто, без криетриуми, некогаш и без надомест

Од:

Спортските објекти се издаваат на користење на нетранспарентен начин, голем дел од овие објекти имаат нерешен статус, не се користат доволно од локалното население за спорт и рекреација и се издаваат без надомест со што не генерираат приходи кои потоа би се вложувале во нивното редовно одржување и осовременување.

Ова се клучните наоди од истражувањето „Мапирање на состојбите со објектите за спорт во општините спроведено во: Битола, Кичево, Куманово, Неготино, Струмица, Тетово, Чаир и Штип“, што денеска го објави Здружение на граѓани ЗИП Институт за политики и добро владеење Скопје.

– Општините и училиштата ги доделуваат на користење објектите за спорт без претходно објавување јавни повици со прецизно утврдени услови, критериуми и цени. Наместо тоа, објектите се доделуваат на користење врз основа на добиени барања од спортски клубови, здруженија на граѓани и други заинтересирани лица. Ова остава простор за волунтаристичко постапување и за неправилно и несоодветно користење на објектите за спорт, соопштија денеска од Здружението на граѓани ЗИП Институт за политики и добро владеење Скопје.

Во извештајот се укажува дека Општините не располагаат со една третина од објектите за спорт бидејќи тие им се дадени на трајно користење, но со претходно склучени долгорочни договори со приватни фирми од страна на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на РСМ.

Објектите за спорт во локалните средини, покажало истражувањето дека недоволно се користат за спортски активности.

Од 42-та објекти за спорт со кои располагаат 8-те општини, само десет се доделени на користење на правни и физички лица. Училиштата во овие општини, пак, се посочува, имаат 124 објекти за спорт, од кои за користење се издаваат само 46.

– Ова говори за слабости во менаџирањето и оневозможување објектите за спорт да се користат од што е можно поголем дел од локалното население и да генерираат приходи кои потоа би се вложувале во нивното редовно одржување и осовременување. Своите објекти за спорт општините главно ги доделуваат на користење на локалните спортски клубови без надоместок. За разлика од општините, сите училишта што ги издаваат своите спортски сали и објекти наплатуваат за таа услуга. Цените за користење на училишните спортски сали се движат од 200 до 1.300 денари од час, покажуваат резултатите од истражувањето.

Ова истражување е изработено заедно со Центарот за граѓански комуникации во рамки на проектот „Заштита од корупција“ со финансиска поддршка од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје, имплементиран во периодот од 1 ноември 2021 година до 31 октомври 2024 година.

Би можело да ве интересира

Ниту едно министерство или општина во земјава нема високо ниво на заштита од корупција во јавните набавки

Катерина Ѓуровски

Собираат пари од родителите, а не кажуваат како ги избрале фирмите за ужина, униформи, фотографирање на учениците

За една година затворени 14 училишта во Македонија: Намален е бројот и на паралелки и ученици

Александар Тодески

Општини за еднодневен престој на куче во прифатилиште плаќале за 244 отсто повеќе од просечната цена

Орце Костов

Училиштата и градинките ќе плаќаат за 35 отсто поевтино парно, Регулаторот ги намали сметките

Орце Костов

Скопјани имаат најголеми, а жителите на Крушево најмали можности за здравствена заштита

Катерина Ѓуровски