Aнализа на Судски совет: Во Врховен недостигаат десет, во Виш управен четворица, а во апелационите судови низ земјава вкупно 49 судии

Од:

Судскиот совет на денешната 455 седница ја разгледа анализата за потребниот број на судии во Врховен, Виш управен и четирите апелациони судови во Скопје, Битола, Гостивар и Штип.

Анализата го покажува оптималниот број на судии во секој од судовите за навремено и ажурно постапување, согласно приливот на предмети и ќе биде користена како основа при објавувањето огласи по судови низ државата.

Според анализата во Врховен недостигаат десет судии, во Виш управен суд четири судии, во Апелационен суд Скопје 36 судии, во Апелационен суд Битола седум, во Апелационен суд Гостивар два и во Апелационен суд Штип четворица судии.

Претседателката на работната група која што ја изработи анализата за потребата на судии и судски службеници по судовите, Весна Дамева, нагласи дека таа е изработена врз основа на мислења прибавени од сите судови, како и анализа на податоци за бројот на примени и сработени предмети во последните три години, односно за 2020, 2021 и 2022 година.

Дамева, нагласи дека утврдената бројка на потребни судии е врз основа на обемот на работа, без да се земат предвид заминувањата во пензија.

Во Врховен суд во моментот по систематизација од 28 пополнети се 16 судиски места, од кои еден е претседател, а на еден му мирува функцијата. Работната група смета дека оптимален број за навремено и ажурно постапување е 26 судии, вклучително и претседателот.

Виш управен суд, по систематизација од 13, пополнети се осум места. Работната група смета дека оптимален број е 12 судии, вклучително и претседателот на суд.

Во Апелационен суд Скопје, од предвидените по систематизација 52 судии, во моментот има 30, од кои на двајца им мирува судиската функција и се избрани за судии во Уставен суд. Работната група смета дека оптимален број за навремено постапување е 66 судии.

Во Апелационен суд Битола, од предвидените 25 по систематизација, во моментот има 13 судии, од кои еден е претседател и на еден му мирува судиската функција. Работната група смета дека оптимален број е 20 судии, вклучително претседателот на судот.

Апелационен суд Гостивар, од предвидените 16 по систематизација, има 14, од кои еден е претседател, а на еден му мирува функцијата, бидејќи е избран за член на Судски совет. Работната група смета дека оптимален број е 16 судии, вклучително и претседателот.

Апелационен суд Штип, од предвидените по систематизација 16, во моментот има осум судии. Работната група смета дека оптимален број за совладување на бројот на предмети е 12 судии, вклучително и претседателот на судот.

Лорета Горгиева, посочи дека како член на работната група, барала анализата да биде вратена на доработка, од причини што не ја одразува реалната состојба, барем не, како што нагласи, на секој од членовите на Комисијата.

– Генерално нема да изнесувам бројки, иако лично бев спремна да го кажам на записник, за да биде на крај прифатена од сите кои сме членови. Сметам дека проекцијата на секој од нас требало да биде земена во предвид, дури и како посебно мислење во рамки на анализата, меѓутоа не и да биде игнорирано и да ти биде оневозможена работа во комисијата, изјави Горгиева.

Сметам, нагласи Горгиева, дека опструкцијата да не учествува во работата била, како што вели, да не се кажат некои реални параметри и да не бидат дел од анализата.

Членот на Судскиот совет, Ивица Николовски, посочи дека од анализата може да се види дека на сите подрачја и во сите судови има недостиг на судии, има помал број на судии и потполнети места.

– И со претходната анализа и утврдена бројка и со сегашниот предлог. Дека е тоа така, ние секојдневно во нашата работа се среќаваме со поплаки за долго траење на постапки, судење во неразумен рок и застареност на предметот. Основен проблем е што ние сега сме далеку од бројката која врз основа на критериуми треба да биде исполнета за да пристапиме кон подобри резултати и поажурно судство, изјави Николовски.

Согласно стратегијата на Судски совет, анализата потоа треба да се користи и при изработка на нова судска мрежа на територијата на целата држава.

Судскиот совет извештајот од анализата го усвои со десет гласа „за“ и еден „против“.

На денешната седница, Судскиот совет донесе и одлука за објавување оглас за избор на двајца судии на Апелационен суд Штип за граѓанска област.

Би можело да ве интересира

Саити: Не сметам дека имаме неквалитетни одлуки, но сигурно недовербата нешто детектира во однос на нашето работење

Агелер: Притисоците врз судската власт мора да престанат, судиите мора да бидат ослободени

Орце Костов

ГРЕКО бара испитување на имотот на пратеници и судии, како и правила за подароци за обвинителите

Орце Костов

Ние сме мала земја со многу јавни тајни и малку разрешници, кажа Грковска на дебата за Законот за конфискација

Дамева: Судии одат на увид со возила на странки, недолично е и отвора сомнеж за пристрасност

Орце Костов

Адеми не отиде во Судски совет: „Политички притисоци во судството има и тоа го потврдуваат и меѓународни институции“

Александар Тодески