stardelova

Македонија

Гривчева Старделова: Ковид-19 откри многу слабости и ја акцентираше потребата од зајакнување на здравствениот систем

А1он
За заштита на здравјето, како основно човеково право, неопходно е во креирањето на мерки и политики да постои конзистентен пристап за зачувување на животната средина,
Македонија

Претседателката на Лекарската комора Старделова ја прими вакцината против Ковид-19

А1он
“Имунизацијата е една од најуспешните и најефикасни здравствени процедури и тоа досега многу пати го докажала историјата. Затоа, порачувам дека никој, а особено здравствен работник,
Македонија

ВИДЕО: Калина Гривчева-Старделова избрана за претседател на Лекарската комора на Македонија

А1он
Доц.д-р Калина Гривчева-Старделова од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија е избрана за претседател на Лекарската комора на Македонија. Старделова по изборот за медиумите изјави дека ќе