pretstavki

Македонија

Само две компании ќе добијат казни за неисплатен К 15

Само две компании ќе добијат казни за неисплатен годишен регрес за 2018 година. Државниот инспекторат за труд по интензивните контроли од почетокот на годинава повел