direkcija za zastita na licni podatoci

Македонија

Трите медицински комори со заедничко барање за изземање од Законот за заштита на лични податоци

А1он
Законот за заштита на лични податоци да не се имплементира во приватните здравствени установи со мал број вработени, бараат Лекарската, Фармацевтската и Стоматолошката комора, бидејќи
Македонија

ДЗЛП: Граѓаните да бидат внимателни при откривање на личните податоци на интернет

А1он
Дирекцијата за заштита на лични податоци (ДЗЛП) информира дека се забележува зголемена активност на организирање лажни наградни игри преку социјалните мрежи (Facebook, Instagram…). При тоа,