ciklicen hibrid

Македонија

Пад на Македонија во извештајот на Фридом хаус: Назадување во владеењето на правото и борбата со корупција

Македонија е сместена во групата на „циклични хибриди“ во најновиот извештај на Фридом Хаус – „Нации во транзит 2024“. Во извештајот се нотира дека не