Седум судии избрани за претседатели на судови потпишаа свечени изјави во Судски совет

Од:

Седум судии денеска во Судскиот совет дадоа свечени изјави како претседатели на повеќе Основни судови од државава.

Станува збор за судиите од Основниот граѓански суд Скопје – Бесник Авдија, Основниот суд Битола – Татјана Петровска, Основниот суд Неготино – Билјана Толова, Основниот суд Кичево – Флутурије Дервиши, Основниот суд Крива Паланка – Орце Јанковски, Основниот суд Прилеп – Јасмина Шишковска Стојковиќ и Основниот суд Штип – Ацо Тасев кои неодамна беа избрани за претседатели на овие судови.

Дел од судиите, односно судијките Јасмина Шишковска и Флутурије Дервиши и судијата Бесник Авдија, претходно ја извршуваа функцијата в.д. претседатели на конкретните судови.

Би можело да ве интересира

Судски совет: Со интервенција во законот директно се влијае врз нормалното функционирање на судовите

Ѓорѓи Андонов и Тодор Поп Панев избрани за судии во Апелациониот суд Штип

Судскиот совет добил претставка и постапува по одлуката на Врховен суд за зградата на ССМ

Престанува мандатот на Мери Радевска како член на Судскиот совет поради пензионирање

Судскиот совет донесе одлука за престанок на судиската функција на Софија Спасовска Медарска поради избор за член на ДКСК

Кавга во Судски совет: Георгиева вели дека ќе и го поништат изборот за член, а судијата кој го барал тоа бил пензионер и Бугарин

Александар Тодески