ДЗР го објави конечниот ревизорски извештај на Основен буџет на С. Македонија за 2020 година

Од:

Државниот завод за ревизија на веб страницата го објави конечниот ревизорски извештај на Основен буџет на Република Северна Македонија за 2020 година.

– Од извршената анализа на извештаите за пријавени обврски заклучно со декември 2020 година, ревизијата констатира дека од вкупно 1.380 субјекти, во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските (ЕСПЕО) податоци имаат доставено 1.047 субјекти односно 76 отсто согласно кои доспеани, а неплатени обврски се во износ од 17,8 милијарди денари, што е за 6,7 проценти повеќе во однос на 2019 година, се наведува во извештајот.

Податоците за износот на обврските за 2020 година, се посочува, Министерството за финансии ги објавува на својата веб страна, според кои најголемо учество во вкупните обврски имаат јавните здравствени установи со 41,63 проценти и општините со 20,75 отсто, најмало учество имаат регулаторните тела со 0,01 процент.

– Укажавме на потребата од интензивирање на активностите за воспоставување на надзор на субјектите во однос на целосноста и точноста на пријавените неподмирени обврски, се сугерира во Извештај.

Во Извештајот се наведени и податоци за финансиската состојба на општините при што се заклучува дека нема промени по однос на тоа.

– Во ревизорскиот извештај, од доставената документација од Министерството за финансии, констатиравме дека нема значајни промени во однос на финансиската нестабилност на општините во 2019 година, односно во декември 2020 година, 11 општини во РСМ од вкупно 81 општина, работат и функционираат со блокирана трансакциска сметка, и потребно е ваквата состојба да претставува предмет на анализа од надлежните органи во делот на извршување на пренесените надлежности, стои во Извештајот.

Би можело да ве интересира

ДЗР го објави извештајот за работењето на АВМУ

Ана Ололовска

ДЗР: Исплаќани надоместоци без мерливи критериуми и комплетни документи од страна на ДИК

Ана Ололовска

90 отсто од државните набавки во пандемијата договорени во четири очи, спроведени без тендери

Жарко Настоски

ДЗР: Издавањето на Б-Интегрирани еколошки дозволи не овозможува целосна контрола над загадувањето

Половина од општините немаат објавено информации за услугите што ги обезбедуваат

Ана Ололовска

Државниот завод за ревизија го објави конечниот извештај за регуларност на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на С. Македонија за 2019 година

Ана Ололовска