maalski policaec

Македонија

Сигурни градови, Маалски полицаец, Комунална полиција и Е-инспектори за ред и правда

А1он
Нов концепт за сигурност во сообраќајот „Сигурни градови“ (Safe City), особено во урбаните центри, финализирање на концептот „Маалски полицаец“, модернизација на граничните премини со инсталирање