kolicani

Видео Македонија

ВИДЕО: Жителите на Долно Количани во буриња носат вода за пиење од соседните села

Габриела Димковиќ-Мишевска
Жителите на селото Долно Количани, натоварени со буриња и пластични шишиња, одат во соседните села да полнат вода за пиење. Пред неколку месеци полнеле од