jaguli

Македонија

Акција за порибување на Охридското Езеро со јагули

А1он
Eлектрани на Северна Македонија изврши акција на порибување на Охридското Езеро со јагули. Порибувањето беше извршено со подмладок на јагула од типот Европска јагула. Во