ДЗР со забелешки за капиталните расходи во образовната инфраструктура

Од:

Слабости при дефинирање на програмите за инвестиции во образовната инфраструктура и отсуство на процедура со јасни критериуми за избор на објекти, како и низок степен на реализација на програмските активности во 2019 година од 36 проценти, што влијае врз постигнувањето на основните цели – подобрување на условите на образовниот процес, утврдил Државниот завод за ревизија во конечниот извештај за извршената ревизија на дел од елементите на финансискиот извештај (биланс на приходи и расходи) и ревизија на усогласеност на Министерството за образование и наука за 2019 година.

Предмет на ревизијата биле капиталните расходи – потпрограмите за изградба и реконструкција на основни и средни училишта, ученички и студентски домови и ревизија на усогласеност за 2019 година.

– Изразивме мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на дел од елементите на финанскиот извештај Биланс на приходи и расходи за 2019 година и за усогласеност со законската регулатива, упатства и воспоставените политики, соопшти ДЗР кој конечниот ревизорски извештај го објави денеска на својата веб-страница.

Како клучна системска слабост е наведено отсуство на законски одредби за основното и средното образование кои го регулираат начинот на утврдување на потребата од изградба/доградба на нови училишни објекти.

Извештајот содржи клучни препораки – допрецизирање на програмите и воспоставување процедура со јасни критериуми за објективен избор на објекти и обезбедување услови за навремено завршување на инвестициките работи и мерки за целосно искористување на одобрените буџетски средства за образовната инфраструктура.

ДЗР соопшти дека биле разгледани забелешките од МОН на нацрт-извештајот, но не се прифатени поради недоставени докази кои би имале влиајние на констатираната состојба

Целта на ревизијата е да се добие разумно уверување дали елементите на финансскиот извештај, кои се однесуваат на капиталните расходи за Потпрограмите за изградба и реконструкција на основни и средни училишта, ученички и студентски домови, се ослободени од материјално погрешни прикажувања, а рефлектираните активности и трансакции се во согласност со законската регулатива.

Би можело да ве интересира

90 отсто од државните набавки во пандемијата договорени во четири очи, спроведени без тендери

Жарко Настоски

ДЗР: Издавањето на Б-Интегрирани еколошки дозволи не овозможува целосна контрола над загадувањето

Половина од општините немаат објавено информации за услугите што ги обезбедуваат

Ана Ололовска

ДЗР го објави конечниот ревизорски извештај на Основен буџет на С. Македонија за 2020 година

Ана Ололовска

Државниот завод за ревизија го објави конечниот извештај за регуларност на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на С. Македонија за 2019 година

Ана Ололовска

Не чини состојбата во државните инспекторати – едвај работат со половина кадар, покажа ревизијата

Жарко Настоски