ДЗР со неповолно мислење за вистинитоста и објективноста на финансискиот извештај на Агенцијата за вработување

Од:

Изразивме неповолно мислење за вистинитоста и објективноста на финансискиот извештај и за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики, се наведува во Ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија за Агенцијата за вработување, чија цел е да се утврди дали финансискиот извештај е ослободен од материјално погрешни прикажувања и дали активностите, финансиските трансакции и информациите во него се во согласност со законскаат регулатива.

Во извештајот, во клучните утврдени состојби се посочени неусогласени податоци од евиденциите за постојани средства, залиха, паричен надоместок и активни мерки со сметководствената евиденција, преземени обврски без спроведени јавни набавки над дозволениот праг со Законот за јавни набавки, неусогласен клолективен договор на ниво со важечката регулатива и нецелосност и точност на остварениот приход.

– Клучни препораки: усголасување на евиденциите, спроведување на постапки за јавни набавки согласно Законот за јавни набавки, усогласување на колективниот договор со законската регулатива при пресметка на плати и соработка со другите институции со цел целосно и точно остварување на приходите од придонеси за вработување, стои во извештајот.

За извештајот се добиени забелешки од кои две се делумно прифатени, две се прифатени со дополнително доставени докази и две не се прифатени бидејќи, како што наведоа од ДЗР, претставуваат информации кои ги имале предвид при вршење на ревизијата.

– Клучни системски слабости: Измена на законот за вработување и осигурување во случај на невработеност за доуредување на одредби за подготовката на надлежна институција и период на донесување на оперативниот план за активните програми и мерки за вработување, се истакнува во извештајот.

Би можело да ве интересира

Кривична пријава за раководителка во АВРМ, потрошила службени 10.000 евра за лични потреби

Катерина Ѓуровски

За еден месец регистрирани нови над 900 невработени лица, во Агенцијата евидентирани 159608

Ана Ололовска

„Шанса за сите“, промовиран Оперативниот план за активни мерки за вработување

Ана Ололовска

Од денеска продолжува редовното пријавување на невработените лица во Агенцијата за вработување

Ана Ололовска

АВРМ: Исплатени околу 65 милиони денари за 6.933 невработени лица

Ана Ололовска

Оперативниот план за вработување со најголем буџет досега, се очекува успешна реализација

Татјана Ташкова