Раст од три проценти на македонската економија во третиот квартал

Од:

Стапката на раст на Бруто-домашниот производ (БДП) во третиот квартал годинава изнесува три проценти, објави денеска Државниот завод за статистика.

Во третото тримесечје од годинава, најголем пораст од 11 проценти е забележан во секторите: Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли; Транспорт и складирање; Објекти за сместување и сервисни дејности со храна, а 2,6 проценти е порастот во секторите: Стручни, научни и технички дејности; Административни и помошни услужни дејности, како и Уметност, забава и рекреација; Други услужни дејности; Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби.

Пад од 4,5 проценти има во сектрите: Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината, од 1,8 проценти во Финансиски дејности и дејности на осигурување, од 1,5 проценти во Градежништво, од 0,7 проценти Информации и комуникации.

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во третото тримесечје од 2021 година, номинално расте за 4,8 проценти, а нејзиното учество во структурата на брутодомашниот производ изнесува 64,8 проценти. Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 16 проценти, а увозот на стоки и на услуги забележа пораст во номинален износ од 15,2 проценти, покажуваат податоците на ДЗС.

Стапката на раст на БДП во вториот квартал годинава изнесуваше 13,1 процент, а во првиот квартал минус 1,9 проценти.

Би можело да ве интересира

Две третини од домаќинствата имаат автомобил, велосипед секое трето

А1он

Зголемени трошоците на живот во ноември

А1он

ДЗС спаси повредено лице пронајдено над селото Маловишта

А1он

ДЗС: Во некои од урбаните средини, интензитетот на попишување се зголемува

А1он

ДЗС: Попишувачите имаат специјални овластувања и брендирани маици со логото Попис 2021

А1он

Зголемен прометот во индустријата

А1он