privremeni vrabotuvanja

Македонија

Пред избори се бараат агенции за привремени вработувања

Продолжуваат привремените вработувања, кои со години наназад се предмет на жестоки критики и во европските извештаи за напредокот на земјава со образложение дека тие отвораат