patnicki vozovi

Македонија

Од 700 километри пруга, граѓаните користат 150: Државата ниту изгради ново, ниту модернизираше старо

Орце Костов
Годинава се навршија 150 години од изградбата на таа линија и 149 години откако на населението му беше овозможено непречено патување, размена на стоки и