kpt

Македонија

КПТ со критики за затворските услови во Македонија

А1он
Комитетот за спречување на тортура и нехуман или понижувачки третман или казни (КПТ), денеска во Стразбур по добиеното одобрување од македонските власти го објави извештајот
Македонија

КПТ на СЕ констатира лоши услови во македонските затвори

А1он
Комитетот за превенција на тортура и нечовечко или понижувачко постапување или казнување (КПТ) на Советот на Европа во извештајот објавен денеска во Стразбур, изразува критики