ЕК: Монетарната политика е соодветна и во согласност со економските фундаменти, а стабилноста на банкарскиот систем е дополнително зајакната

Од:

Во најновиот Извештај за напредокот на земјата, Европската комисија повторно истакна дека усогласеноста во делот на монетарната политика со европската регулатива, стандарди и практики и натаму е на напредно ниво. Притоа, се нагласува дека поставеноста на монетарната политика во изминатиот период е соодветна, односно дека таа е целосно во согласност со економските фундаменти и соодветно е затегната како одговор на зголемената инфлација велат од Нараодната банка на Македонија.

– Во Извештајот се укажува на тоа дека високата инфлација се должи на глобалниот шок кај цените на храната и енергијата, што, пак, се пренесе и на другите цени. Се посочува дека централната банка одговори соодветно со затегнување на монетарната политика преку зголемување на основната каматна стапка, но и преку промени во задолжителната резерва, што придонесе за постепено намалување на инфлацијата. Се посочува и на ефективноста на мерките на Народната банка за поттикнување на штедењето во домашна валута (денаризација), што придонесе кон одржување на стабилноста на девизниот курс. Во однос на банкарскиот систем, во Извештајот се заклучува дека тој е отпорен, стабилен и сигурен и во текот на последните кризи. Се бележи дека капитализацијата на банките е подобрена, во споредба со периодот на пандемијата на ковид-19. Притоа, адекватноста на капиталот на банките е на највисоко ниво во последните пет години, додека нефункционалните кредити на крајот на 2022 година се на ниско ниво од 2,8%. Зајакнувањето на правната и институционалната рамка за обезбедување финансиска стабилност исто така е истакнато во рамките на Извештајот, со посебен акцент на новиот Закон за финансиска стабилност, со кој на регулаторите во финансискиот сектор им се дава законски мандат за спроведување макропрудентни мерки за одржување на финансиската стабилност, се вели во соопштението од НБРМ.

Би можело да ве интересира

Просечната каматна стапка на вкупните кредити во јануари зголемена, кај депозитите намалување на месечно ниво

Девизните резрви на крајот на јануари 4,33 милијарди евра

Преку проект на Светската банка ќе се модернизираат и ќе се поврзуваат платните системи на Западен Балкан

НБРМ: Основната каматна стапка се задржува на нивото од 6,30%

Народна банка: ЕЦБ ја продолжи можноста за пристап до репо-линијата за уште една година

ММФ: Доброто водење на монетарната политика придонесе кон намалување на инфлацијата

Горан Наумовски