aek

Економија

АЕК промовираше Софтвер за електронски регистар на мрежи на операторите

А1он
Македонија доби регистар на јавна електронска комуникациска инфраструктура, која ги опфаќа сите податоци за подземните и надземните телекомуникациски водови и инфраструктура од сите оператори. Софтверот