Дали и изборот на Силвана Бонева во ДИК е спорен?

Од:

Можни ли се нови проблеми во составот на Државната изборна комисиј. Дали по Виолета Дума, на ред е преиспитување и на изборот на Силвана Бонева?

СДСМ бара од Комисијата за избори и именувања, во најкус можен рок да им биде овозможен пристап кон оригиналната диплома и Уверение за завршен VII степен стручна подготовка на избраниот член на Државната изборна комисија, Силвана Бонева.

Исто така бараат увид на документацијата за должината на нејзиното работно искуство по дипломирањето кое е еден од основните елементи за кандидирање и избор на Силвана Бонева на позицијата член на Државната изборна комисија.12494219_553207171517709_1970606920_o

Leave a Comment

14 + one =