mapas

Македонија

Зелен плик со состојбата на заштедата ќе добиваат членовите на пензиските фондови еднаш годишно

А1он
Пензиските друштва во земјата еднаш годишно во писмена форма ќе доставуваат до своите членови извештаи за состојбата на средствата на нивните сметки. Извештаите, со сотојбата