РКЕ ќе доделува нови лиценци за производство и трговија со електрична енергија

Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) на денешната подготвителна седница ќе разгледа пет предлог-одлуки за издавање лиценца за вршење енергетска дејност трговија со електрична енергија, за менување лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала и за издавање привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала.

На седницата ќе бидат разгледани Предлог-одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија, на Друштво за градежништво АМ КАИ КОНСТРУКЦИИ ДООЕЛ Скопје, Предлог-одлуката за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „АГРО ГАМА“, на Друштво за производство, трговија и услуги АГРО ГАМА ДОО увоз – извоз Василево, како и предлог-одлуките за издавање на привремени лиценци за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала за ФЕЦ „В и Е”, на Друштво за производство, трговија и услуги В и Е експорт-импорт ДООЕЛ Штип, за ФЕЦ „МК МОДЕНА СОЛАР”, на Модна конфекција МОДЕНА ДООЕЛ Штип, и за ФЕЦ „ПОДГОРКА СОЛАР”, на Друштво со ограничена одговорност за градежништво, трговија и услуги Џемајлоски Мевмед ПОДГОРКА село Подгорци Струга ДООЕЛ.

Би можело да ве интересира

РКЕ бара да определува конечна цена за водата и водните тарифи

Ана Ололовска

Прифатени најголем дел од барањата што ги поднесоа искучените од системот за парно греење

Ана Ололовска

РКЕ: Има интерес за изградба на фотоволтаични електрани кои ќе продаваат без повластени тарифи

Ана Ололовска

Компаниите од енергетскиот сектор ќе доставуваат податоци на месечно ниво до РКЕ

Ана Ололовска

До РКЕ поднесени 1.300 барања од исклучени граѓани од парно, најголем дел позитивно решени

Ана Ололовска

РКЕ првпат ќе ја одреди цената на горивата по новата методологија

Ана Ололовска