Детектирани случаи на нудење осигурителни услуги од друштва кои немаат дозвола за работа во земјава, АСО апелира до граѓаните на внимателност

Од:

Агенцијата за супервизија на осигурувањето апелира до граѓаните да внимаваат од кои друштва за осигурување купуваат полиси за осигурување, со оглед на тоа што во послдно време се детектирани случаи на нудење, рекламирање и склучување полиси за осигурување издадени од странски друштва за осигурување, особено од Република Бугарија, кои немаат дозвола за вршење работи на осигурување од АСО.

Агенцијата апелира граѓаните да внимаваат од кои друштва за осигурување купуваат полиси за осигурување, а особено поради фактот што постои можност, доколку полисите ги купат од странски друштва за осигурување кои немаат дозвола од Агенцијата за супервизија на осигурување, во иднина, да не можат да ги остварат своите права од склучените договори за осигурување, за кои уредно од нивна страна е платена премија за осигурување.

– Врз основа на следење на состојбата на осигурителниот пазар во земјата, посебно во делот на рекламирање и продажба на осигурителни производи, Агенцијата за супервизија на осигурување во последно време детектира случаи на нудење, рекламирање и склучување полиси за осигурување издадени од странски друштва за осигурување (особено од Република Бугарија) кои немаат дозвола за вршење работи на осигурување од Агенцијата за супервизија на осигурување, информираат од АСО.

Агенцијата напоменува дека вршењето работи на осигурување, работи на застапување во осигурување односно осигурително брокерски работи без дозвола од Агенцијата претставува кривично дело за кое согласно Законот за супервизија на осигурување е предвидена казна затвор од три месеци до пет години.

Од Агенцијата ги предупредува сите субјекти кои вршат работи на осигурување, работи на застапување во осигурување, односно осигурително брокерски работи без дозвола од страна на Агенцијата, дека во случај на идентификување на овие субјекти, против нив ќе бидат преземени сите со закон пропишани мерки и санкции.

Согласно Законот за супервизија на осигурување, правните и физички лица може да се осигуруваат исклучиво во друштва за осигурување кои имаат дозвола од Агенцијата за супервизија на осигурување, а за кои може да се инфомрираат на веб страницата на Агенцијата.

Би можело да ве интересира

АСО: За 83 отсто зголемен бројот на претставки решени во корист на осигуреници

Ана Ололовска

Бројот на исплатени штети зголемен за 15 проценти, осигуреници наплатиле 31,5 милиони евра

Ана Ололовска

Зголемување на капиталот на Халк Осигурување АД Скопје

Ана Ололовска

Осигурителните компании платиле 10,2 милиона евра провизии за продажбата на своите посредници

Ана Ололовска

Семеен дом осигуран со 3,2 милиони евра, највисоката осигурена сума за имот на физичко лице

Осигурителни компании исплатија 1,9 милиони евра за штети од град и мраз, 72 отсто од вредноста на сите земјоделски штети

Ана Ололовска