Добиена првата тужба против ТВ 24

Добиена првата тужба против ТВ 24

Тужбата на Александра Смилевска што со помош на ССНМ е поднесена против ТВ 24 е добиена на првостепено ниво.

Основен Суд Скопје 2 пресуди дека Смилевска е незаконски отпуштена во јули 2011 и наложи работодавачот да ја врати на работното место.

За оваа пресуда ТВ 24 има право на жалба во рок од 8 дена од добивањето на решението.

ССНМ обезбедува правна помош за уште двајца колеги од истиот медиум кои беа отпуштени без почитувана процедура.

Вести од истата категорија