СКАНДАЛОЗНО: Трошеле не трошеле за парно, ќе плаќате

СКАНДАЛОЗНО: Трошеле не трошеле за парно, ќе плаќате

Вест oбјавува скандалозна и шокантна вест. Сите оние кои, се исклучија од користењето на парното, до 1-ви октомври ќе треба да де вклучат.

Ова е пропишано во Правилникот за условите за снабдување со топлинска енергија, до кој дошла Редакцијата, а треба да биде објавен во „Службен весник“.

Рухи Бакију, втор човек на Комисијата, кој не гласал за Правилникот, вели дека регулаторот сака сите кои што се исклучиле повторно да се вратат во системот.

Ова го оправдува со желбата за пониска цена. „Вест“ објавува дека ако некој повторно сака да се исклучи, ќе мора да добие согласност од сите станари, а ќе има обврска да плаќа и месечен надоместок.

Вести од истата категорија