КолумниДржавата пред колапс

Државата пред колапс

Уште во почетокот од владеењето на ова власт се насетуваше тежнение кон сериозна антидемократичност. Власта премногу зборуваше а интелектуалците премногу…