Економија

Британија и Катар формираат заеднички економски комитет

Британија и Катар формираат заеднички економски комитет

Велика Британија формира заеднички економски и трговски комитет што треба да отвори пат за склучување трговски договор меѓу Британија и Катар и останати заливски држави,…

Реформите на Македонскиот катастар претставени на конференција на Светска Банка во САД

Реформите на Македонскиот катастар претставени на конференција на Светска Банка во САД

Директорот на Агенцијата за Катастар на недвижности Славче Трпески учествуваше на конференцијата на агенции за земјишна политика на Светската Банка одржана во Вашингтон, каде пред 1.700 учесници ги претстави реформите…

НБРМ овозможи прекугранични плаќања во евра

НБРМ овозможи прекугранични плаќања во евра

Деловните банки во Македонија што имаат дозвола за работење со платен промет со странство и сметки во евра во Македонскиот интербанкарски платен систем (МИПС) на Народната банка, ќе имаат можност…